Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Letni rozkład jazdy

W związku z przerwą wakacyjną w zajęciach szkolnych, informujemy, że od dnia 27 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2020 będzie obowiązywał letni rozkład jazdy autobusów.
W związku z tym nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładzie jazdy literą:
S (kursuje w dni nauki szkolnej),
B (nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia),
e (nie kursuje w okresie letnich ferii szkolnych),
f (nie kursuje w okresie szkolnych ferii letnich i zimowych).

W zamian będą kursowały autobusy oznaczone na rozkładzie jazdy literami:
L (kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych) oraz kursy sezonowe oznaczone literami: T, t

Od dnia 1 lipca do 31 sierpnia będzie obowiązywała przy zakupie biletu jednorazowego 20% ulga dla uczniów i studentów posiadających ważną legitymację szkolną lub studencką.