Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Kariera

Nasze aktualne oferty pracy:

Mechanik pojazdów samochodowych

Praca w Bielsku- Białej, umowa o pracę.
kontakt: tel. 33 82 95 310 wew.316 ( pon.- pt. )

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV zawierające klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji do pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez: PKS w Bielsku – Białej SA; z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (kod pocztowy: 43-502) przy ul. Traugutta 11, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/279 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgodnie z art. 13 w/w Rozporządzenia informujmy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PKS w Bielsku – Białej SA; z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (kod pocztowy: 43-502) przy ul. Traugutta, który powołał Inspektora Ochrony Danych (iod@pks.bielsko.pl).
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko na podstawie załączonej do dokumentów zgody.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału
w procesie rekrutacji.
4) Odbiorcą podanych danych osobowych będzie administrator danych.
5) Pana/Pani dane przechowywane będą do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
6) Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do danych oraz żądania ich sprostowania, przeniesienia czy też usunięcia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać:
* drogą elektroniczną na adres poczty: kadry@pks.bielsko.pl, Temat: : „NABÓR – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” lub
* drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „NABÓR – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” lub
* osobiście w sekretariacie Spółki: PKS w Bielsku – Białej SA, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 54

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.