Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-09-18

Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-10-05

Trzecie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-10-23

Czwarte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-11-10

 

Adres siedziby spółki:
PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Traugutta 11

Adres do korespondencji
PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000207966 Zarejestrowany w SR w Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy

NIP:
547-004-91-47

Kapitał zakładowy Spółki:
4.768.000,00zł (wpłacony w całości).