Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Stacja Paliw
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Stacja Obsługi
Dzierżawa i reklama
Galeria zdjęć
Do pobrania
Zamówienia publiczne - profil nabywcy
Linki
BIP
Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego
Biuletyn Informacji Publicznej


Status Prawny

SPÓŁKA AKCYJNA
- 100% udziału - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku-Białej
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207966

Organy i osoby spełniające funkcje

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

Zarząd:

Prezes Zarządu:
mgr inż. Marek Małacha e-mail: mmalacha@pks.bielsko.pl

Wiceprezes Zarządu ds. transportu:
Paweł Sadza e-mail: psadza@pks.bielsko.pl

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Janusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Świerczek
Sekretarz Rady Nadzorczej Ewelina Domagała

Kompetencje

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Prokurent.


Przedmiot działania

Przedmiotem działalności PKS w Bielsku-Białej S.A. są:
  • przewozy pasażerskie w regularnej komunikacji lokalnej, międzymiastowej i pospiesznej dalekobieżnej,
  • prowadzenie Biura Usług Turystycznych, specjalizującego się w organizowaniu wyjazdów krajowych i zagranicznych,
  • wynajmy autobusów na wycieczki krajowe i zagraniczne,
  • naprawy autobusów i samochodów ciężarowych,
  • diagnostyka samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
  • sprzedaż detaliczna paliwa w ramach własnej stacji paliw,
  • umieszczanie reklam na dworcu i autobusach,
  • reklama audiowizualna na terenie dworca i w autobusach,
  • wynajmy pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz placów.


Kapitał

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 4.768.000,00zł.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zarząd lub osoba upoważniona przyjmuje w każdy roboczy wtorek w godz. 14:00 - 15:00


Archiwizacja i ewidencje

Archiwizacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przez własne archiwum Spółki. Dane osobowe można uzyskać w pok. 30 (Budynek Administracyjny w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 54) w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00, lub za pośrednictwem poczty na pisemny wniosek.


Dane teleadresowe

PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Traugutta 11
NIP: 547-004-91-47
REGON: 000616681
e-mail: sekretariat@pks.bielsko.pl
strona: www.pks.bielsko.pl

Adres do korespondencji

PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Artur Rozmus
e-mail: iod@pks.bielsko.pl
Stacja paliw
Aktualne ceny paliw:
brak
brak
2.35 PLN
zaktualizowano:
2019-10-18 07:00:00
Do pobrania
Regulamin przewozu osób i rzeczy w regularnej i zamkniętej komunikacji autobusowejPobierz
Wsiadanie przednimi drzwiami
Informujemy naszych Pasażerów, że wsiadanie do autobusów PKS w Bielsku-Białej S.A. odbywa się tylko przednimi drzwiami obok kierowcy.
Obszar komunikacyjny
Obszar komunikacyjny PKS w Bielsku-Białej S.A.Pobierz w PDF